Västgötaspets

VÄSTGÖTASPETS

Västgötaspets - den svenskaste av raser


RASSTANDARD
 

English below

"Västgötaspetsen anses vara en av de genuint svenska raserna, även om viss oklarhet fortfarande föreligger beträffande släktskapen med den delvis typlika Welsh corgin. Huruvida vikingarna hemförde hundar av denna spetstyp till Sverige eller tvärtom torde vara svårt att klarlägga, men nutida kynologisk forskning anser att denna ras verkligen har uppkommit i Sverige.

Oavsett rasens ursprung tillkommer äran av att ha fått västgötaspetsen erkänd och registrerad som svensk ras greve Björn von Rosen. I början av 1940-talet fästes von Rosens uppmärksamhet på förekomsten av denna spetshundstyp och genom en inventering av det kvarvarande beståndet i Västergötland och framför allt på Varaslätten fick han fram ett ringa men i typ tämligen enhetligt material för ett planmässigt avelsarbete. Det praktiska avelsarbetet kom dock att främst ligga i händerna på rektor K G Zetterstén.

"Konsolideringen av typen kunde ske helt utan att rasens goda vallhundsinstinkter gick förlorade."
(Citat ur standarden för västgötaspets)

1943 kom den första standarden för en Västgötaspets. Rasen kallades då "Svensk Vallhund".
Det lustiga var att eftersom detta är den ursprungliga svenska gårdshunden så kallades den där innan
bara för "hunden" rätt och slätt.

I aveln av västgötar tänker man på att
- den lilla hunden skall kunna valla gårdens kor
- den skall se ut som farfars hund gjorde
och den skall vakta gården och berätta när det kommer besökare

Västgöten går att använda till det mesta - en glad och trevlig familjehund och bra kompis men också en duktig lydnadshund som är med på det mesta. Den håller ordning på familjen precis som en vallhund skall och bör uppfostras tidigt att det är ok att säga till att det kommer någon men inte att stå och skälla. Och som med de flesta raser så lär sig valpen snabbt vad som gäller.

Västgöten är en livlig hund med stort hjärta och hjärna! Den vill vara med och ta del i alla aktiviteter en familj kan ha för sig.

 


 

English translation in short

"Västgötaspetsen/Swedish Vallhund is considered to be the genuine Swedish breed, even if the origin is fairly unknown as to the relation to the Welsh corgi. Whether it was the vikings who brought the dog to Britain or the other way around will probably always be a mystery.

However, the credit of making the breed known and registered as a breed is given a swedish count Björn von Rosen. He begun to make the breed known in the beginning of the 1940's by making an inventory of the dogs on the west swedish plains. He then followed up with a structured breeding plan. The hands on job of the breeding was then upto a schoolprincipal called K G Zetterstén.
This effort was made without loosing the dog's excellent herding instincts.

The standard for the breed came in 1943. It was then called "Swedish Vallhund". In Swedish rural country though it was simply called "dog".

When breeding
- the little dog shall be able to herd cows
- it is supposed to look like granddad's dog
and it is to guard the farm and tell when visitors are arriving.

This is a very versitale breed - a happy, friendly familydog and a fantastic pal as well as a capeable obedience dog and who likes to come along for every activity. It likes to keep the family close as all herding dogs and it is very important for the little dog to learn early in life that it is ok to warn but not to constantly bark.

The original swedish dog is a lively dog with a large heart and brain! It loves being a part of the family's everyday life.